Ettårige blomster

14.04.2022

I min snitthage er de ettårige blomstene selve drivkraften. Ved å drive frem planter fra frø får jeg tilgang til en verden av farger, dufter og former. Et mangfold av unike, sjeldne blomster i min egenkomponerte fargepalett. 

Først publisert i Hagetidend nr 3, 2021 

Samtidig komplementerer jeg snitthagen med løk, knoller, stauder og busker, litt mer for hver sesong. Men vil du komme raskt i gang og fylle hagen med blomster allerede første sesong er det de ettårige du skal satse på!


Så til rett tid
Begir du deg ut i frøenes forunderlige verden kan jeg love deg at du snart er hekta. Ønskelisten blir lang og frøposene mange. Da kan det være lurt å lage en såplan med sådatoer og antall frø som skal såes, for å holde stø kurs gjennom sesongen. 

Frøene kan såes direkte ute eller forkultiveres inne før utplanting. Fordelen med å så inne er at du får et forsprang på sesongen, som kan være avgjørende for sorter med lang vekstperiode. Samtidig sikrer du en bedre utnyttelse av dyrkingsarealet ditt, da du få bedre kontroll på planteavstand og unngår tomrom etter uspirte frø. Flere sorter kan imidlertid med fordel såes direkte da de enten ikke liker å bli flyttet (valmuer), eller er rasktvoksende og konkurrerer godt med ugresset (solsikker). 

Men når er egentlig tiden inne for å så? For de ettårige snittblomstene gjelder det å ha litt is i magen. Sår du innendørs for tidlige vil plantene vokse ut av pottene og svekkes mens du venter på at været blir varmt nok for utplanting. Ta utgangspunkt i siste gjennomsnittlig frostnatt i ditt område. Sorter  med vekstperiode < 90 dager kan du så innendørs 4-6 uker før siste frostnatt. Sorter med lengre vekstperiode kan startes noe tidligere. Skal du så direkte ute bør du vente til etter siste frostnatt og jordtemperaturen er laglig. 

Ønsker du å styre blomstringstidspunkt eller samkjøre blomstring for sorter med ulik vekstperiode, kan du bruke såplanen som verktøy. Ta utgangspunkt i antall dager fra såing til blomstring som står på frøpakkene og tell deg bakover fra ønsket blomstringstidspunkt for å finne riktig sådato. Med årene kan du justere deg inn etter egne erfaringer om hva som er den faktiske vekstperioden i din landsdel og ditt lokalklima. 

Du kan også legge opp til gjentagende såing  for å forlenge blomstringsperioden. Ta for eksempel engreina solsikker som gir kun en blomst per plante. Disse kan med fordel såes ukentlig på forsommeren for å gi blomstring over en lengre periode på høsten. Zinnia derimot produserer store mengder blomster per plante over 4-5 uker. Disse kan såes med et gjentagende intervall på 4 uker. Vær bare oppmerksom på at du ikke sår senere enn at plantene rekker å blomstre før frosten kommer. 


Plant tett
Det er fort gjort å bli revet med og så langt mer enn det faktisk er plass til. Før du full av iver begynner å så innendørs om våren kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om planteavstand, og få oversikt over tilgjengelig dyrkingsareal. Når du har denne kunnskapen, kan du beregne hvor mange planter du har plass til og derav hvor mange frø du bør så. Selv sår jeg litt mer enn beregnet behov, da det gjerne går ut noen planter fra såing til utplanting. 

For snittblomster er tett planting er fordel, da det fremmer vekst i høyden og lengre stilker. Du kan godt plante tettere enn det som står på frøpakka. Jeg planter flertallet av de ettårige sortene i forbandt mønster med 23 cm planteavstand. For kraftigvoksende arter som gulrotblomst og kongeskjerm øker jeg til 30 cm, mens enstamma solsikker trekkes ned til 15 cm. Bruk gjerne disse avstandene som en tommelfingerregel, også om du dyrker i hagebed eller kasser. 


Såtips

  • Bruk såjord og fukt jorda før du sår (ikke dryppende våt)
  • Velg potter eller pluggbrett med hull i bunnen og undervanningsbrett
  • Sådybde - 2 ganger frøets størrelse
  • Merk med sådato og sortsnavn
  • Legg over gjennomsiktig plastlokk eller plast for godt mikroklima
  • Spiretemperatur 18-22 °C  
  • Tilleggslys ved innendørs såing
  • Hold jorda fuktig, vann på undervanningsbrettet i starten så spirene ikke brekker eller frø skylles bort
  • Plastdekke tas av når over 50 % har spirt
  • Plantes ut ved 3 til 4 varige blad, etter temperaturtilvenning


Stell gjennom sesongen
Når plantene har kommet i jorda kreves oppfølging med vanning, gjødsling og ugressbekjempelse gjennom sesongen. For snittblomster er også topping og oppbinding nødvendig. 

Jeg bruker vevde, flerårige plastduker for å holde ugresset i sjakk. I dukene har jeg svidd plantehull i forbandt mønster med ønsket planteavstand. Et godt og kanskje mer estetisk alternativ vil være å dekke jorda med et tykt lag organisk materiale som halm eller gress, eller holde det rent ved jevnlig luking. 

Topping av planter kan virke brutalt, men vil gi en langt rikere blomstring hos sorter med forgreinet vokseform som zinnia, løvemunn og pyntekorg (cosmos). Plantene toppes når de er 20-30 cm høye ved å klippe av øvre del av hovedskuddet (ca. 7-10 cm). Planta vil da sende all sin kraft til sideknoppene og danne flere blomster. 

Oppbinding forhindrer at plantene velter i vind og regn, og fremmer lange rette stilker. For de fleste sorter bruker jeg et stormasket nett som festes over bedet med stolper på hver side før plantene begynner å danne blomster. Plantene vokser videre gjennom nettingen og får god støtte. For de kraftigst voksende plantene setter jeg stolper langs sidene av bedet og trekker en tråd rundt i gjentagende høyder. Dette er effektive og praktiske løsninger, men det finnes selvfølgelig også mer estetiske alternativer som plantestøtter og espalier om du dyrker i liten skala. 


Bugnende buketter
Før du vet ordet av det står blomstene bugnende og klare for innhøsting. Nå kan du fråtse i vakre blomster og frodige hagebuketter. Og ikke vær redd for å høste inn! Plukker du jevnlig og fjerner visne blomster, vil du stimulere plantene til å danne flere blomster i stedet for å gå i frø.